Gabinet dietetyki i poradnictwa żywieniowego
lek. med. Gabriela Górska
Specjalista w zakresie dietetyki i planowania żywienia
Oferuję profesjonalne porady dietetyczne w zakresie:
+ kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych,
+ leczenia nadwagi i otyłości u dzieci, młodzieży i dorosłych,
+ wspomagania leczenia chorób dietozależnych: cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia, dyslipidemii, osteoporozy, chorób wątroby i nerek, refluksu oraz zespołów bólowych kręgosłupa i stawów na tle zmian zwyrodnieniowo – przeciążeniowych.

Zapraszam na wizytę tylko po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu. Możliwość wizyty w domu pacjenta (w aglomeracji śląskiej).
W ramach praktyki odbywają się również indywidualne jednorazowe porady edukacyjne dla dorosłych lub dzieci chcących tylko zweryfikować swój dotychczasowy styl odżywiania i zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia.

I WIZYTA trwa ok.60 minut i obejmuje:
- wywiad chorobowy i żywieniowy,
- pomiary antropometryczne (masa ciała,wzrost,oznaczenie BMI (Body Mass Index) dla oceny stopnia odżywienia ,wyliczenie wskaźnika WHR (waist-to-hip ratio) celem określenia typu otyłości WHtR( waist-to-height-ratio) dla oceny ryzyka wystąpienia zespołu metabolicznego, badanie fałdów skórno-tłuszczowych i interpretacja wyników,
- obliczenie PPM i CPM (podstawowej i całkowitej przemiany materii), określenie należnej i docelowej masy ciała, określenie czasu osiągnięcia celu, ustalenie poziomu energetycznego diety,
- poznanie preferencji żywieniowych,analizę dotychczasowego sposobu żywienia i skorygowanie błędów dietetycznych
- edukację dotyczącą zasad zdrowego żywienia z uwzględnieniem produktów dozwolonych, zabronionych i technologii przygotowywania posiłków,
- ramowe zalecenia dietetyczne pozwalające na dokonywanie świadomych prawidłowych decyzji żywieniowych,
- omówienie przykładowej diety ubogoenergetycznej lub zaleceń w chorobach dietozależnych,
- dodatkowo możliwość analizy składu ciała techniką bio-impedancji (BIA) na aparacie Akern Bodycomp (oznaczenie masy tłuszczowej, beztłuszczowej, mięsniowej i zawartości wody w organizmie)- płatne 20,00zł.

W ramach wizyty możliwość otrzymania standardowej diety ubogoenergetycznej na 1200, 1500 lub 1800 kcal. Indywidualnie opracowaną dietę (7 lub 14 dniową) zbilansowaną pod względem energii, składników odżywczych,odpowiednią dla wieku, płci, stylu życia, uwzględniającą preferencje żywieniowe i jednostki chorobowe otrzymają Państwo za 1 tydzień. Dołączone receptury potraw.
Koszt diety 7-dniowej - 50,00zł.

Przed 1-szą wizytą nie należy spożywać obfitych posiłków (najpóźniej 2-3h przed), pić dużych ilości płynów, niewskazany też jest intensywny wysiłek fizyczny oraz korzystanie z sauny. Proszę o przyniesienie posiadanej dokumentacji medycznej i wyników badań laboratoryjnych. Na pierwszą wizytę proszę przynieść dokładny 3-dniowy wywiad żywieniowy (zapisane wszystkie spożyte potrawy i płyny z uwzględnieniem godziny posiłków oraz sposobu ich przyrządzania).

WIZYTA KONTROLNA
- kontrolne badanie antropometryczne,
- ocena dotychczasowych postępów leczenia,
- analiza błędów dietetycznych i problemów żywieniowych,
- skorygowanie dziennego zapotrzebowania energetycznego,
- modyfikacja diety lub uzgodnienie opracowania kolejnej diety indywidualnej,
- dalsze zalecenia żywieniowe.